Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử X-Cart trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Các tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm thiểu đánh giá thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống Mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tải xuống mô-đun, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Dành cho X-Cart phiên bản 5.5 TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

 1. Đăng nhập vào trang quản trị X-Cart.
 2. Đi tới trang FraudLabs Pro X-Cart Addon.
 3. Bấm vào nút Nhận addon miễn phí và nút cài đặt.
 4. Trong trang quản trị, nhấp vào Ứng dụng > Ứng dụng của tôi.
 5. Tìm kiếm FraudLabs Pro trong thanh tìm kiếm.
 6. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt của FraudLabs Pro Addon. Install Fraud Protection Addon
 7. Nhập Khóa API mô-đun FraudLabs Pro của bạn.
 8. Nhấp vào nút Gửi để lưu cài đặt mới.
 9. Nếu bạn muốn chặn các đơn hàng có trạng thái TỪ CHỐI FraudLabs Pro, hãy nhấp vào hộp kiểm Từ chối trạng thái TỪ CHỐI FraudLabs Pro.
 10. Nếu bạn muốn chặn các đơn hàng có trạng thái ĐÁNH GIÁ FraudLabs Pro, hãy nhấp vào hộp kiểm Từ chối trạng thái ĐÁNH GIÁ FraudLabs Pro.
 11. Xong.

Bài viết & Hướng dẫn

Khám phá thêm về video X-Cart

Xem các mẹo có giá trị về phát hiện và ngăn chặn gian lận cho Mô-đun phòng chống gian lận của Shopify tại danh sách phát YouTube của chúng tôi.

X-Cart Fraud Prevention Module

Download & get fraud protection for Free.

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE