Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử WISECP trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Các tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm thiểu đánh giá thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống Mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tải xuống mô-đun, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Dành cho WISECP phiên bản 2.3.x và 3.x TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

 1. Tải xuống gói FraudLabs Pro.
 2. Giải nén gói đã tải xuống.
 3. Sao chép các tệp (gói đã tải xuống) vào thư mục tương ứng (nơi cài đặt WISECP của bạn).
 4. Trên trang quản trị WISECP, hãy nhấp vào menu Cài đặt->Chống gian lận.
 5. Nhấp vào Fraudlabs Pro từ danh sách thả xuống. Install Fraud Protection Module
 6. Nhấp vào hộp kiểm Trạng thái.
 7. Nhập Khóa cấp phép API FraudLabs Pro của bạn.
 8. Nếu bạn muốn chặn các đơn hàng có trạng thái TỪ CHỐI FraudLabs Pro, hãy nhấp vào hộp kiểm Từ chối trạng thái TỪ CHỐI FraudLabs Pro.
 9. Nếu bạn muốn chặn các đơn hàng có trạng thái ĐÁNH GIÁ FraudLabs Pro, hãy nhấp vào hộp kiểm Từ chối trạng thái ĐÁNH GIÁ FraudLabs Pro.
 10. Nhấp vào nút Lưu cài đặt để lưu cấu hình mới.
 11. Xong.

Bài viết & Hướng dẫn

WISECP Fraud Prevention Module

Download & get fraud protection for Free.

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE