Overview

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử OpenCart trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Thuật toán xác thực tinh vi của nó sẽ phát hiện chính xác các mô hình gian lận và giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro gian lận thanh toán và yêu cầu bồi hoàn.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tiến hành cài đặt plugin, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí. Khóa này được yêu cầu trong quá trình cài đặt plugin.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Đối với phiên bản OpenCart 1.5.x - 2.0.2.0 TẢI XUỐNG
Đối với phiên bản OpenCart 2.0.3.1 trở lên Mô-đun này đã được tích hợp vào tính năng Chống gian lận.
Đối với phiên bản OpenCart 3.0.1.1 trở lên TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

Đối với phiên bản OpenCart 1.5.x - 2.0.2.0

 1. Đăng nhập vào khu vực quản trị OpenCart.
 2. Nhấp vào menu Hệ thống rồi nhấp vào liên kết Chỉnh sửa của cửa hàng mà bạn muốn bật tính năng FraudLabs Pro.
  Configure OpenCart Module
 3. Nhấp vào tab Gian lận.
 4. Trong tab Lừa đảo, nhấp vào nút radio để bật tính năng FraudLabs Pro.
 5. Nhập mã cấp phép API FraudLabs Pro.
 6. Nhập Điểm rủi ro, giá trị ngưỡng rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái.

  Tùy thuộc vào tính chất doanh nghiệp của bạn, ngưỡng điểm rủi ro có thể khác nhau đối với các ngành khác nhau. Bạn có thể bắt đầu với 75 và thỉnh thoảng tinh chỉnh giá trị.

 7. Chọn trạng thái đơn hàng cho điểm rủi ro vượt quá giá trị đặt trước (giá trị ở mục 6). Enter Risk Score
 8. Bấm vào nút save để lưu cấu hình mới.
 9. Xong.

Đối với phiên bản OpenCart 2.0.3.1 trở lên

 1. Đăng nhập vào khu vực quản trị OpenCart.
 2. Nhấp vào menu Tiện ích mở rộng và sau đó nhấp vào menu Chống gian lận. Configure OpenCart Module
 3. Nhấp vào FraudLabs Pro rồi nhấp vào Cài đặt. Configure OpenCart Module
 4. Sau khi cài đặt, nhấp vào Chỉnh sửa để chỉnh sửa một số cài đặt. Configure OpenCart Module
 5. Chọn Đã bật. Sau đó nhập khóa API FraudLabs Pro và các cài đặt khác. Configure OpenCart Module
 6. Bấm vào nút save để lưu cấu hình mới. Configure OpenCart Module
 7. Xong.

Đối với phiên bản OpenCart 3.0.1.1 trở lên

 1. Tải xuống Mô-đun FraudLabs Pro OpenCart mới nhất.
 2. Đăng nhập vào khu vực quản trị OpenCart.
 3. Đi tới Tiện ích mở rộng > Trình cài đặt.
  Configure OpenCart Module
 4. Tải lên tệp zip Mô-đun OpenCart FraudLabs Pro bằng cách nhấp vào nút Tải lên. Configure OpenCart Module
 5. Sau khi tải lên, hãy nhấp vào Cài đặt cho tiện ích mở rộng FraudLabs Pro Fraud Prevention. Configure OpenCart Module
 6. Sau đó, nhấp vào menu Tiện ích mở rộng và sau đó nhấp vào menu Chống gian lận. Configure OpenCart Module
 7. Nhấp vào nút Cài đặt cho plugin FraudLabs Pro. Configure OpenCart Module
 8. Sau khi cài đặt, nhấp vào nút Chỉnh sửa để chỉnh sửa một số cài đặt. Configure OpenCart Module
 9. Chọn Đã bật cho Trạng thái. Sau đó, nhập Khóa API FraudLabs Pro và các cài đặt khác. Configure OpenCart Module
 10. Nhấp vào nút Save để lưu cấu hình mới. Configure OpenCart Module
 11. Xong.

Định cấu hình tiện ích xác minh SMS

Mô-đun ngăn chặn gian lận này hỗ trợ Tiện ích xác minh SMS giúp người bán xác thực danh tính của khách hàng bằng cách gửi cho họ SMS để xác minh. Vui lòng làm theo hướng dẫn này để biết cấu hình.

Đối với quốc gia được hỗ trợ gửi SMS, vui lòng tham khảo trang này để biết thêm thông tin.

Bài viết & Hướng dẫn

Khám phá thêm về video OpenCart

Xem các mẹo có giá trị về phát hiện và ngăn chặn gian lận cho Mô-đun phòng chống gian lận OpenCart tại danh sách phát YouTube của chúng tôi.

Prevent Fraud. Reduce Chargebacks.

Sign up & protect your online store for FREE!

TRY IT OUT NOW

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE