Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử WHMCS trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tiến hành cài đặt plugin, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí. Khóa này được yêu cầu trong quá trình cài đặt plugin.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Tương thích với Tương thích với WHMCS phiên bản 5.x, 6.x, 7.x, 8.x

Cài đặt module phòng chống gian lận

 1. Tải xuống gói FraudLabs Pro.
 2. Giải nén gói đã tải xuống.
 3. Sao chép includes/hooks/fraudlabs_pro.php (gói đã tải xuống) vào thư mục /includes/hooks/ (nơi cài đặt WHMCS của bạn).
 4. Sao chép thư mục modules/fraud/fraudlabs_pro (gói đã tải xuống) vào thư mục /modules/fraud/ (nơi đã cài đặt WHMCS của bạn).
 5. Trên trang quản trị WHMCS, nhấp vào Cài đặt hệ thống ở menu trên cùng bên phải. Install Fraud Protection Module
 6. Trên trang Cài đặt hệ thống, đi tới API & Bảo mật > Bảo vệ gian lận. Start Fraud Detection Installation
 7. Trên trang Chống gian lận, tìm mô-đun FraudLabs_pro và nhấp vào Kích hoạt.
  Start Fraud Detection Installation
 8. Nhấp vào hộp kiểm Bật.
 9. Nhập Khóa cấp phép API FraudLabs Pro của bạn.
 10. Để trống Simulate Visitor IP trống.
 11. Nếu bạn muốn bật Xác minh SMS, hãy nhấp vào hộp kiểm Xác minh SMS.
 12. Nếu bạn muốn thay đổi trạng thái đơn hàng sau khi xác minh SMS thành công, hãy chọn trạng thái mới trong danh sách thả xuống Trạng thái đơn hàng mới.
 13. Nhấp vào nút Save Changes để lưu cấu hình mới.
 14. Xong.

Định cấu hình tiện ích xác minh SMS

Mô-đun ngăn chặn gian lận này hỗ trợ Tiện ích xác minh SMS giúp người bán xác thực danh tính của khách hàng bằng cách gửi cho họ SMS để xác minh. Vui lòng làm theo hướng dẫn này để biết cấu hình.

Đối với quốc gia được hỗ trợ gửi SMS, vui lòng tham khảo trang này để biết thêm thông tin.

Bài viết & Hướng dẫn

Khám phá thêm về video WHMCS

Xem các mẹo có giá trị về phát hiện và ngăn chặn gian lận cho Mô-đun phòng chống gian lận WHMCS tại danh sách phát YouTube của chúng tôi.

WHMCS Mô-đun phòng chống gian lận

Tải xuống & được bảo vệ chống gian lận miễn phí.

THỬ NÓ

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE