Tổng quan

Shopify là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu cho phép doanh nghiệp tạo cửa hàng trực tuyến tùy chỉnh. Mô-đun Phòng chống gian lận FraudLabs Pro bảo vệ doanh nghiệp của bạn trong cửa hàng Shopify bằng cách sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trong thời gian thực và cung cấp tính năng chấm điểm rủi ro để phát hiện gian lận trực tuyến.

Thuật toán xác thực tinh vi của nó sẽ phát hiện chính xác các mô hình gian lận và giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro gian lận thanh toán và yêu cầu bồi hoàn.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống mô-đun phòng chống gian lận

Khám phá cách FraudLabs Pro bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi gian lận trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Bắt đầu miễn phí! TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

  1. Đăng nhập vào khu vực quản trị Shopify.
  2. Đi đến trang FraudLabs Pro tại Shopify App Store.
  3. Nhấp vào nút Thêm ứng dụng. Install Fraud Detection Module
  4. Nhấp vào nút Cài đặt ứng dụng để bắt đầu cài đặt Phòng chống gian lận FraudLabs Pro. Start Fraud Detection Installation
  5. Xong.

Xin lưu ý rằng mô-đun này không ghi lại doanh số bán hàng từ Shopify POS để xác thực gian lận mà chỉ ghi lại đơn đặt hàng từ cửa hàng trực tuyến Shopify.

Định cấu hình tiện ích xác minh SMS

Mô-đun ngăn chặn gian lận này hỗ trợ Tiện ích xác minh SMS giúp người bán xác thực danh tính của khách hàng bằng cách gửi cho họ SMS để xác minh. Vui lòng làm theo hướng dẫn này để biết cấu hình.

Đối với quốc gia được hỗ trợ gửi SMS, vui lòng tham khảo trang này để biết thêm thông tin.

Bài viết & Hướng dẫn

Khám phá thêm về video trên Shopify

Xem các mẹo có giá trị về phát hiện và ngăn chặn gian lận cho Mô-đun phòng chống gian lận của Shopify tại Danh sách phát YouTube của chúng tôi.

Shopify Mô-đun phòng chống gian lận

Tải xuống & được bảo vệ chống gian lận miễn phí.

THỬ NÓ

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE