Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử Magento theo thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tiến hành cài đặt plugin, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí. Khóa này được yêu cầu trong quá trình cài đặt plugin.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Đối với phiên bản Magento 2.0.0 trở lên TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

Dành cho Magento 2

  1. Đăng nhập vào khu vực quản trị Magento 2.
  2. Nhấp vào menu Cửa hàng, tiếp theo nhấp vào trang Cấu hình. Configuration page
  3. Sau đó, cột cài đặt FraudLabs Pro sẽ có sẵn trong bảng quản trị.
  4. Đặt Bật thành Có, nhập Khóa API và chọn trạng thái đơn hàng sẽ được thay đổi thành khi nhận được trạng thái Đánh giá hoặc Trạng thái từ chối. FraudLabs Pro settings page
  5. Nhấp vào nút Lưu cấu hình.
  6. Xong.

Định cấu hình tiện ích xác minh SMS

Mô-đun ngăn chặn gian lận này hỗ trợ Tiện ích xác minh SMS giúp người bán xác thực danh tính của khách hàng bằng cách gửi cho họ SMS để xác minh. Vui lòng làm theo hướng dẫn này để biết cấu hình.

Đối với quốc gia được hỗ trợ gửi SMS, vui lòng tham khảo trang này để biết thêm thông tin.

Bài viết & Hướng dẫn

Khám phá thêm về video Magento

Xem các mẹo có giá trị về phát hiện và ngăn chặn gian lận cho Mô-đun phòng chống gian lận Magento tại Danh sách phát YouTube của chúng tôi.

Magento Mô-đun phòng chống gian lận

Tải xuống & được bảo vệ chống gian lận miễn phí.

THỬ NÓ

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE