Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử PrestaShop trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống Mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tải xuống mô-đun, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Dành cho PrestaShop phiên bản 1.6.0 - 8.1 TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

 1. Tải xuống mô-đun FraudLabs Pro từ tại đây.
 2. Đăng nhập vào khu vực PrestaShop Administrator.
 3. Đi đến trang Trình quản lý mô-đun bằng cách nhấp vào menu Mô-đun -> Trình quản lý mô-đun.
 4. Bấm vào nút Tải mô-đun lên.
 5. Nhấp vào liên kết Chọn tệp và chọn tệp zip mô-đun FraudLabs Pro.
 6. Sau khi cài đặt thành công, hãy nhấp vào nút Cấu hình.
  Install Fraud Detection Module
 7. Nhập mã cấp phép API FraudLabs Pro. Bạn có thể đăng ký Gói vi mô miễn phí nếu bạn không có khóa API. Install Fraud Detection Module
 8. Nếu bạn cần FraudLabs Pro thay đổi trạng thái đơn hàng, bạn có thể chọn trạng thái Phê duyệt, Đánh giá và Từ chối tương ứng.
 9. Lưu cài đặt.

  Nếu bạn muốn chỉnh sửa cài đặt sau đó, bạn có thể tìm mô-đun bằng cách tìm kiếm từ khóa FraudLabs Pro trong trang Trình quản lý mô-đun rồi nhấp vào nút Cấu hình. Install Fraud Detection Module

 10. Xong.

Nâng cấp

 1. Nhấp vào menu Mô-đun -> Trình quản lý mô-đun.
 2. Xác định vị trí mô-đun FraudLabs Pro Fraud Prevention từ danh sách mô-đun.

  Bạn có thể dễ dàng xác định vị trí mô-đun bằng cách nhập từ khóa FraudLabs Pro vào hộp tìm kiếm.

 3. Nhấp vào nút thả xuống trên nút Cấu hình và chọn menu Gỡ cài đặt. Install Fraud Detection Module
 4. Đánh dấu vào tùy chọn xóa thư mục mô-đun sau khi gỡ cài đặt và nhấp vào nút Có, gỡ cài đặt nó. Install Fraud Detection Module
 5. Mô-đun phải được gỡ cài đặt và xóa thành công.
 6. Thực hiện theo các bước cài đặt trong Cài đặt mô-đun phòng chống gian lận ở trên.
 7. Xong.

Gỡ cài đặt

 1. Nhấp vào menu Mô-đun -> Trình quản lý mô-đun.
 2. Xác định vị trí mô-đun FraudLabs Pro Fraud Prevention từ danh sách mô-đun.

  Bạn có thể dễ dàng xác định vị trí mô-đun bằng cách nhập từ khóa FraudLabs Pro vào hộp tìm kiếm.

 3. Nhấp vào nút thả xuống trên nút Cấu hình và chọn menu Gỡ cài đặt. Install Fraud Detection Module
 4. Đánh dấu vào tùy chọn xóa thư mục mô-đun sau khi gỡ cài đặt và nhấp vào nút Có, gỡ cài đặt nó. Install Fraud Detection Module
 5. Mô-đun phải được gỡ cài đặt và xóa thành công.

Bước gỡ cài đặt ở trên sẽ xóa mô-đun và các tệp đã cài đặt khỏi máy chủ. Tuy nhiên, nó sẽ không xóa dữ liệu xác thực gian lận được ghi lại khỏi cơ sở dữ liệu. Nói cách khác, bạn vẫn có thể truy xuất dữ liệu xác thực từ cơ sở dữ liệu, mặc dù nó sẽ không được hiển thị trên trang đặt hàng.

Định cấu hình Tiện ích xác minh SMS

Mô-đun ngăn chặn gian lận này hỗ trợ Tiện ích xác minh SMS giúp người bán xác thực danh tính của khách hàng bằng cách gửi cho họ SMS để xác minh. Vui lòng làm theo hướng dẫn này để biết cấu hình.

Đối với quốc gia được hỗ trợ gửi SMS, vui lòng tham khảo trang này để biết thêm thông tin.

Bài viết & Hướng dẫn

Khám phá thêm về video PrestaShop

Xem các mẹo có giá trị về phát hiện và ngăn chặn gian lận cho Mô-đun phòng chống gian lận PrestaShop tại danh sách phát YouTube của chúng tôi..

PrestaShop Fraud Prevention Module

Download & get fraud protection for Free.

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE