Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử FoxyCart trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống Mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tải xuống mô-đun, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Dành cho FoxyCart phiên bản 2.0 TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

  1. Lấy mã từ FraudLabs Pro FoxyCart.
  2. Chỉnh sửa mã bằng Khóa API FraudLabs Pro của bạn và lưu mã dưới dạng fraudlabspro.php.
  3. Tải nó lên trang web của bạn.
  4. Đăng nhập vào khu vực quản trị FoxyCart.
  5. Nhấp vào menu thanh toán trong tùy chọn cửa hàng. Configure FraudLabs Pro Integration for FoxyCart
  6. Định cấu hình url móc thanh toán trước trong phần Webhooks tùy chỉnh và nhập url chứa fraudlabspro.php. Configure pre-payment hook url in FoxyCart
  7. Nhấp vào nút lưu để lưu cấu hình mới.
  8. Xong.

Bài viết & Hướng dẫn

FoxyCart Fraud Prevention Module

Download & get fraud protection for Free.

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE