Tổng quan

Mô-đun ngăn chặn gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử PinnacleCart trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun. Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để đăng ký Gói vi mô miễn phí.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ

Cài đặt module phòng chống gian lận

  1. Đăng nhập vào khu vực quản trị PinnacleCart.
  2. Nhấp vào menu Cài đặt, sau đó nhấp vào Thanh toán và thuế > Phát hiện gian lận.
    PinnacleCart Fraud Detection path
  3. Nhấp vào nút Bật để bật Dịch vụ phát hiện gian lận. Enable Fraud Detection
  4. Tiếp theo, nhập Khóa API FraudLabs Pro của bạn và URL API. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút Kích hoạt. Activate Fraud Detection
  5. Sau khi kích hoạt, nhấp vào nút Chỉnh sửa để chỉnh sửa một số cài đặt. Edit Fraud Detection
  6. Chọn Trạng thái đơn hàng sẽ được thay đổi thành trong phần Xử lý phản hồi, sau đó nhấp vào nút Lưu. Save Fraud Detection settings
  7. Xong.

Bài viết & Hướng dẫn

Prevent Fraud. Reduce Chargebacks.

Sign up & protect your online store for FREE!

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE