Tổng quan

Mô-đun ngăn chặn gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử nopCommerce trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực gian lận phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận liên quan để giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận. Nó hoạt động với nhiều phương thức thanh toán khác nhau, chẳng hạn như thanh toán bằng thẻ tín dụng, PayPal, Stripe, v.v.

Truy cập trang Các tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm thiểu đánh giá thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống Mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tải xuống mô-đun, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Dành cho phiên bản thương mại điện tử 4.10, 4.20, 4.30 TẢI XUỐNG
Dành cho phiên bản thương mại điện tử 4.40, 4.50, 4.60 TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

 1. Đăng nhập vào trang quản trị nopCommerce.
 2. Nhấp vào trình đơn Cấu hình->Plugin cục bộ.
 3. Nhấp vào nút Tải plugin hoặc chủ đề lên.
 4. Duyệt qua thư mục ZIP của plugin FraudLabs Pro và nhấp vào nút Tải plugin hoặc chủ đề lên.
 5. Nhấp vào nút Cài đặt cho plugin FraudLabs Pro.
 6. Sau khi cài đặt thành công, hãy nhấp vào nút Định cấu hình.
 7. Nhập Khóa API của bạn. Configure Fraud Detection Plugin on nopCommerce
 8. Nhấp vào nút Lưu.
 9. Nhấp vào trình đơn Cấu hình->Plugin cục bộ.
 10. Nhấp vào nút Chỉnh sửa của plugin FraudLabs Pro.
 11. Nhấp vào hộp kiểm Đã bật và nhấp vào nút Lưu.
 12. Xong.

Bài viết & Hướng dẫn

nopCommerce Fraud Prevention Module

Download & get fraud protection for Free.

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE