Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử CS-Cart trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống Mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tải xuống mô-đun, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Dành cho CS-Cart phiên bản 4.2.1 trở lên TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

  1. Giải nén tiện ích bổ sung được tải xuống từ CS-Cart MarketPlace.
  2. Tải thư mục đã giải nén, app/addons/fraudlabs-pro, lên thư mục đã cài đặt CS-Cart tại /app/addons/.
  3. Tải thư mục đã giải nén, design/backend/templates/addons/fraudlabs-pro, lên thư mục đã cài đặt CS-Cart tại /design/backend/templates/addons/.
  4. Đăng nhập vào khu vực quản trị CS-Cart.
  5. Nhấp vào menu Tiện ích bổ sung->Quản lý tiện ích bổ sung.
  6. Xác định vị trí tiện ích bổ sung FraudLabs Pro và nhấp vào nút Cài đặt. Install CSCart Module
  7. Sau đó, chọn tiện ích bổ sung FraudLabs Pro. Install CSCart Module
  8. Chuyển đến tab Cài đặt, nhập khóa API FraudLabs Pro của bạn rồi Save nó. Install CSCart Module
  9. Xong.

Bài viết & Hướng dẫn

CS-Cart Fraud Prevention Module

Download & get fraud protection for Free.

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE