Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử ZenCart trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm việc xem xét thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống Mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tải xuống mô-đun, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Dành cho ZenCart phiên bản 1.5.x trở lên TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

 1. Tải xuống gói và giải nén nó.
 2. Đổi tên thư mục admin trong thư mục tải lên (thư mục đã giải nén) để khớp với tên trong thư mục *admin* máy chủ của bạn. (Bạn cũng nên làm điều này trong quá trình cài đặt ZenCart)
 3. Tải tất cả các tệp trong thư mục tải lên lên máy chủ.

  Không tải lên thư mục tải lên thực tế mà tải lên các tệp và thư mục bên trong. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sao chép các tập tin vào đúng thư mục trong thư mục máy chủ.

 4. Mở *admin*/orders.php của máy chủ bằng trình soạn thảo văn bản.
 5. Tìm kiếm:
  <div class="row noprint">
  	<div class="formArea">
  		<?php echo zen_draw_form('statusUpdate', FILENAME_ORDERS, zen_get_all_get_params(['action']) . 'action=update_order', 'post', 'class="form-horizontal"', true); ?></textarea>
  Và thay thế bằng:
  <?php include(DIR_WS_MODULES . 'fraudlabspro/summary.php'); ?>
  <div class="row noprint">
  	<div class="formArea">
  		<?php echo zen_draw_form('statusUpdate', FILENAME_ORDERS, zen_get_all_get_params(['action']) . 'action=update_order', 'post', 'class="form-horizontal"', true); ?></textarea>
 6. Đăng nhập vào khu vực quản trị ZenCart.
 7. Đi tới Công cụ->Cài đặt bản vá SQL.
  Install Fraud Detection Module
 8. Duyệt và tải lên flp_orders.sql (nằm ở thư mục tải lên đã giải nén) Install Fraud Detection Module
 9. Nhấp vào menu Cấu hình rồi nhấp vào menu Cửa hàng của tôi.
  Install Fraud Detection Module
 10. Tìm mục nhập Khóa cấp phép FraudLabs Pro và nhấp vào nút Thông tin xuất hiện ở bên phải. Configure Fraud Detection Module
 11. Nhập Khóa cấp phép FraudLabs Pro và nhấp vào nút Cập nhật. Nếu chưa có khóa cấp phép, bạn có thể đăng ký khóa cấp phép miễn phí tại tại đây.
  Install Fraud Detection Module
 12. Xong.
  Enter License Key
 13. Xong.

Bài viết & Hướng dẫn

Khám phá thêm về video ZenCart

Xem các mẹo có giá trị về phát hiện và ngăn chặn gian lận cho Mô-đun phòng chống gian lận ZenCart tại danh sách phát YouTube của chúng tôi.

ZenCart Fraud Prevention Module

Download & get fraud protection for Free.

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE