Tổng quan

Mô-đun phòng chống gian lận này sẽ sàng lọc mọi đơn hàng được giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử ThirtyBees trong thời gian thực để phát hiện gian lận thanh toán. Thuật toán xác thực phức tạp của nó sẽ phát hiện chính xác các kiểu gian lận để giúp bạn giảm thiểu khoản bồi hoàn và tổn thất do gian lận.

Truy cập trang Các tính năng của FraudLabs Pro để tìm hiểu thêm về loại xác thực gian lận được thực hiện và cách nó có thể giúp bạn ngăn chặn các giao dịch gian lận trực tuyến và giảm thiểu đánh giá thủ công.

how fraudlabs pro works

Tải xuống Mô-đun phòng chống gian lận

Trước khi tải xuống mô-đun, vui lòng đăng ký mã cấp phép API miễn phí, được yêu cầu trong quá trình cài đặt mô-đun.

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ
Đối với phiên bản ThirtyBees v1.x trở lên TẢI XUỐNG

Cài đặt module phòng chống gian lận

 1. Tải xuống tệp zip mô-đun FraudLabs Pro.
 2. Đăng nhập vào khu vực Quản trị viên ThirtyBees.
 3. Nhấp vào trình đơn Mô-đun và dịch vụ > Mô-đun và dịch vụ.
  Install Fraud Detection Module
 4. Nhấp vào trình đơn Thêm mô-đun mới.
  Install Fraud Detection Module
 5. Nhấp vào nút Chọn tệp và chọn tệp zip mô-đun FraudLabs Pro. Install Fraud Detection Module
 6. Nhấp vào nút Tải mô-đun này lên để tải mô-đun lên máy chủ.
 7. Tìm kiếm mô-đun Phòng chống gian lận chuyên nghiệp FraudLabs từ danh sách mô-đun.
 8. Nhấp vào nút Cài đặt để cài đặt mô-đun. Install Fraud Detection Module
 9. Định cấu hình cài đặt FraudLabs Pro. Nhập mã cấp phép API FraudLabs Pro. Install Fraud Detection Module
 10. Nếu bạn cần FraudLabs Pro thay đổi trạng thái đơn hàng, bạn có thể chọn trạng thái Phê duyệt, Đánh giá và Từ chối tương ứng.
 11. Cuối cùng, nhấp vào Lưu.

Nâng cấp

 1. Nhấp vào trình đơn Mô-đun và dịch vụ > Mô-đun và dịch vụ.
 2. Đảm bảo tùy chọn lọc có bộ tùy chọn Đã cài đặt & Chưa cài đặtĐã bật & Đã tắt.
 3. Tìm kiếm mô-đun Phòng chống gian lận chuyên nghiệp FraudLabs từ danh sách mô-đun.
 4. Nhấp vào nút thả xuống trên nút Định cấu hình và chọn menu Gỡ cài đặt. Install Fraud Detection Module
 5. Mô-đun sẽ được gỡ cài đặt thành công.
 6. Nhấp vào nút thả xuống trên nút Cài đặt và chọn menu Xóa. Install Fraud Detection Module
 7. Mô-đun sẽ được xóa thành công khỏi máy chủ.
 8. Làm theo các bước trong phần Cài đặt ở trên.
 9. Xong.

Gỡ cài đặt

 1. Thực hiện theo bước 1 đến bước 7 trong phần Nâng cấp ở trên.
 2. Xong.

Bước gỡ cài đặt ở trên sẽ xóa mô-đun và các tệp đã cài đặt khỏi máy chủ. Tuy nhiên, nó sẽ không xóa dữ liệu xác thực gian lận được ghi lại khỏi cơ sở dữ liệu. Nói cách khác, bạn vẫn có thể truy xuất dữ liệu xác thực từ cơ sở dữ liệu, mặc dù nó sẽ không được hiển thị trên trang đặt hàng.

ThirtyBees Fraud Prevention Module

Download & get fraud protection for Free.

TRY IT OUT

 Shield Your Business,
at Zero Cost!

Secure your business from fraud today.

TRY IT FOR FREE